Đăng lúc: 08:32:58 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 031 - TRUNG TRUNG

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm


Ly biệt gian, tuy bất dị.
Bạn đồng hành, di bất trệ.
Tảo tảo khởi trình,
Miển tha thất ý.

Khi xa nhau, chẳng dễ gì,
Lúc cùng đi, chẳng ngại khi đăng trình.
Cứ đi cho vạn ý tình, 
Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi.
LỜI BÀN 
Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ, nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động, chớ có dùng dằng do dự mà lở việc, khiến luôn tuổi già nua, ngồi than thân thở phận.
Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người, bỏ chẳng mà làm thì khó. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi, để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại, do Trời an bày cho mà thôi, lo lắng làm chi cho mệt trí. 
Tuy nhiên, ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng, bền chí, có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy.
Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí, cócông mài sắc, có ngày nên kim, cứ cố sức mình, rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng, lo gì. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. Hay dở đều ở đó, chỉ sợ không có tài trí, lo gì chẳng nên công. Cầu tài, cầu danh còn chậm. Đánh số hên xui không có lợi. Số hên: 11, 33, 1, 3, 30, 10.
*Giải :- Trung bình, muốn lập nghiệp phải có bạn .
(Nguồn sưu tầm)