Đăng lúc: 08:32:03 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 313 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Địa Bác
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khôn


*Thi :
kỳ quái kỳ quái , 
tiền Phiên lai liễu , 
kim Phiên hựu lai , 
cẩn thận đề phòng , 
vật bị lộng hoại . 
-Dịch:- 
kỳ quái kỳ quái, 
giặc Phiên trước đến rồi, 
nay lại giặc Phiên đến, cẩn thận đề phòng, 
đừng xem thường nó mà nguy hiểm.

*Giải :Việc muốn hỏi lâm vào tình cảnh quái dị, nên đề phòng sanh biến, mới khỏi hư hại việc lớn.

Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói, thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được.

Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn, chớ nên sơ sót mà hỏng ngay.

Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng, rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành, thì sẽ thành công trong tương lai. 

Việc còn đang rối rắm, cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành. Đánh số dở. Số hên: 32, 12, 23, 21.
(Nguồn sưu tầm)