Đăng lúc: 08:32:03 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 314 – THƯỢNG TRUNG

Sơn Địa Bác
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khôn
*Thi :
canh ngưu phục ,
tích thổ khai cương ,
toạ khan thu hoạch ,
thử tắc đạo lương . 

-Dịch:
- trâu cày nằm,
đất vua mở ranh giới,
ngồi chờ thu hoạch,
lúa nếp lương thực.
*Giải :Được quẻ nầy, coi như là “lấy khỏe chờ mệt” , là vận hưởng thụ thành quả làm ra.

Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo, siêng năng thì giàu. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu, trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có, ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm.

Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa. Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa, mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi.

Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công, nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi. 

Tốt đẹp, thời vận đến, chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt, bây giờ chỉ còn hái quả thôi. Đánh số tốt. Số hên: 13, 3, 1, 31, 33.
(Nguồn sưu tầm)