Đăng lúc: 08:31:59 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 318 – HẠ TRUNG

Sơn Địa Bác
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khôn


*Thi :
đại hoả viêm viêm ,
nghi thuỷ tương tế ,
bảo đỉnh đan thành ,
hân thiên yết địa . 

-Dịch:
- lửa lớn hừng hực,
được nước cứu chữa,
giữ vẹn được cái đỉnh ,
báo cho trời đất biết.

*Giải :bất cẩn sanh ra tai nạn nhưng tìm ra được biện pháp khắc chế. Nhưng nhớ sau nầy đừng để cho tái phát, không ai cứu nổi.

Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được, trái lại, ta không có người cũng không thể thành được. Tóm lại, người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa, ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa.

Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó, vượt khỏi sự khó khăn đó, như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị, thì sự việc chẳng có gì tai hại. Và ngược lại, khi vượt khỏi được khó khăn ấy, thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ.

Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng, nắm vững chủ trương đã định, ráng vượt qua những khó khăn vấp phải, thì được nhiều tốt đẹp đấy.

Đang bế tắc, khó khăn, nếu có tài, và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó, để chuyển bại thành thắng, cố lên. Đánh số tạm được. Số hên: 3, 1, 7, 71, 17, 31, 13.
(Nguồn sưu tầm)