Đăng lúc: 08:32:58 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 32 - HẠ HẠ 

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm


Lạc chi cực hỉ, ưu tương chí,
Thiên thủy phân minh cát dữ hung.
Tài năng quang đại u chung ám,
Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng.

Sướng quá mức rồi nay sắp rầu,
Đông tây rõ rệt vui cùng sầu.
Nếu không sáng sủa thì u ám,
Trời lặn hướng tây còn sáng đâu!

LỜI BÀN 
Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu, trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ, bị co mà mong được duổi.
Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp.
Người cầu xin được quẻ này, nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình, tiền tài không nên tin người, kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương, nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. 
Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc Cực lạc sinh bi Đó là chuyện thường tình của đời người. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Cầu tài, cầu danh chẳng ra gì. Đánh số chẳng thông. Số hên: 3, 2, 22, 33, 30, 20.
*Giải:Không tốt.
 
(Nguồn sưu tầm)