Đăng lúc: 08:31:59 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 320 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Lôi Di
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Chấn


*Thi :
thập nhị thời trung ,
khẩn cấp luyện trước ,
nhất khắc thiểu diên ,
vô xứ hạ cước .

-Dịch:
- trong mười hai thời,
siêng năng khổ luyện,
một khắc cũng không chậm trễ,
còn chỗ nào để mà đá trúng mình.

*Giải :Khi nhận nhiệm vụ nào, cần phải có thái độ tích cực là đem hết sức lực để đối phó mới tiến hành suôn sẻ. Nếu mà để cho bị ngưng trệ thì rất khó khăn cho sự thành công.

Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút, chớ có lợi tay, chán nản, biếng lười. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng, thì chúng ta tiếc một phân bóng. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được.

Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi, gió thanh làm dây mới, nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý, có nghĩa là: thời đã đến, nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi, đừng chần chờ, nản chí, mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy, ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn.

Vậy những việc cầu xin của bạn, cần phải cố gắng, không từ gian khổ thì ắt thành đạt, làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. Còn riêng việc cầu “tiểu đăng khoa” chắc là “mỹ mãn lương duyên” rồi. 

Thời vận gần hanh thông, hãy thử thách đi, ắt sự có thể thành. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 9, 1, 3, 91, 13, 31, 19.

(Nguồn sưu tầm)