Đăng lúc: 08:31:59 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 327 – THƯỢNG THƯỢNG 

Sơn Hỏa Bí
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Ly

*Thi:thư trung hữu nữ nhan như ngọc , thư trung tự hữu huỳnh kim ốc , độc tận ngũ xa thư , chí nguyện tự năng túc , hà tất tiêu lao tâm trung mang lục .
-Dịch:- trong sách có gái đẹp như ngọc, trong sách vốn có nhà cửa vàng. Học hết năm xe sách, điều mong mỏi sẽ đạt được. Chẳng cần phải lo lo lắng lắng quanh năm mà không chịu học. 

Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ, người chẳng học chẳng sung sướng. Sức học của mình đã quá đủ.

Bài thơ của quẻ, ẩn ý nói rằng, những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp, như được gái đẹp nhà vàng vậy.

Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên, nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong.

Vậy, bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới, ắt sẽ thành công rực rỡ. 

Thời vận thông, mọi việc suông sẽ, chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm, càng tốt hơn. Đánh số tốt. Số hên: 26, 36, 32, 63, 6, 3, 2, 23.
(Nguồn sưu tầm)