Đăng lúc: 08:31:59 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 328 – HẠ HẠ 

Sơn Hỏa Bí
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Ly

*Thi:báo biến thành văn thái , thừa long phúc tự trăn , xích thân thành phú quí , sự sự đắc chấn tân.
-Dịch:-con beo trở thành vằn vện, cỡi rồng thì phúc tự đến, thân đỏ thành phú quí, mọi việc được thỏa lòng.
*Giải:Người được quẻ nầy sắp được rễ quí, từ đó cuộc đời thay đổi hẳn, hưởng vinh hoa phú quí không ngớt.

Quẻ này chủ tay trắng làm nên, không có gì tốt đẹp mà không có đủ. Beo thì biến sắc, rồng thì bay lên không, cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. Nếu có thể gắng sức tiến tu, ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây là quẻ thượng cát.

Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành, như cõi rồng, tay trắng trở thành giàu, nghĩa là tất cả đều thay đổi.

Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện, không có gì đáng lo, nhất là về tình duyên thì thật tốt. 

Thời vận hanh thông, lên như diều gặp gió, chẳng còn gì lo nghĩ nữa. Đánh số tốt. Biểu tượng: beo. Số hên: 3, 2, 7, 72, 27, 32, 23, 37.
(Nguồn sưu tầm)