Đăng lúc: 08:31:56 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 335 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Đoài

*Thi :tự tùng trì thủ định , công tại chúng nhân tiên , biệt hữu phi thường hỉ , tuỳ long đáo cửu thiên.
-Dịch:- từ lúc nắm giữ chặc, công đứng ở hàng đầu, có được vui hết mực, cỡi rồng lên cửu thiên. 

*Giải :Người làm việc gì, nếu có đủ tâm huyết và nghị lực, thì khả năng thành công rất lớn.

Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến, lấy nhàn đợi nhọc, tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt.

Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc, vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả, và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy.

Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo, sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn, trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. 

Sự nghiệp đã vững, tương lai càng vững hơn, công danh phú quý rõ ràng. Đánh số thông. Số hên: 33, 4, 43, 3, 34.
(Nguồn sưu tầm)