Đăng lúc: 08:31:56 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 337 – HẠ TRUNG

Bát Thuần Khôn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khôn

*Thi:thụ quân chi lộc , cửu giáng trinh tường , doanh nhi bất phúc , thủ chi nãi xương , vô đãi vô kiêu , vĩnh bảo an khang . 
-Dịch:- được hưởng lộc của vua, ban cho mình lâu ngày,đủ đầy không che lấp, chớ lười đừng kiêu ngạo, giữ mãi mãi an khang.

*Giải :Người được quẻ nầy lâu ngày hưởng ân sủng lợi lộc, sinh hoạt sung túc, nay muốn khởi tâm khác hoặc kiêu mạn, có thể bị mất hết mọi thứ.

Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. Cần nghĩa là siêng năng, gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm.

Theo ý quẻ cho hay, phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung, thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. 

Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa, thì cuộc đời êm đẹp. Về già càng an khang, hạnh phúc. Đánh số được. Số hên: 3, 36, 63, 33.
(Nguồn sưu tầm)