Đăng lúc: 08:31:56 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 342 – TRUNG HẠ

Bát Thuần Khôn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khôn

*Thi :mệnh vận kiển hề thời vi , tai ương cập hề thân bì , vọng Hoàng Thiên hề bất ngã cố , ta ngã thân hề bệnh tư nguy . 
-Dịch:- Vận xấu đến rồi chịu trái nghịch—Tai ương đến phải mệt cho thân—Cầu khấn Hoàng Thiên, không hộ trợ--Cha Mẹ thôi đành nguy hiểm thân.

*Giải :Không tốt, mọi việc chẳng nên làm.

Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng, tai họa lại tới tấp xảy ra. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân, kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi.

Vận xấu thời xấu, tai ương đưa đến, kêu trời chẳng nghe, lâm nguy hết nước lùi, quẻ đã nói rõ như trên. Trong giai đoạn này, cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện, vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông.

Vậy người cầu được quẻ này, tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã, để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn, để tránh những đều không hay đến cho mình. 

Nguy, thậm nguy. Mọi việc nên chỉnh đốn. Ẩn nhẫn chờ thời mới hay. Đánh số dở. Số hên: 41, 3, 1, 4, 34, 41, 31.
(Nguồn sưu tầm)