Đăng lúc: 08:31:56 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 345 – HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Cấn

*Thi :tam thăng tam thạch phóng tại nhất đấu , mãn nhi dật , tử tự đắc . 
-Dịch:- Ba thùng ba giạ chỉ đổ vào cái lít nên dư tràn ra ngoài, con sanh ra tự đắc.

*Giải :Ý nói người ta không thể gọt bàn chân cho vừa với chiếc giày, cũng nói đến việc “hưởng thụ nhiều, tổn phúc đức” , nên cẩn thận chế giảm bớt.

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh.

Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công.

Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. 

Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.
(Nguồn sưu tầm)