Đăng lúc: 08:31:56 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 347 – TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Cấn

*Thi :vân tán nguyệt đương không , ngưu tiền mã hậu phùng , trương cung phương để ngự , nhất tiễn định toàn công . 
-Dịch:- mây tan trăng trên trời—trước trâu sau ngựa, gặp—giương cung lên phòng ngự--Một mũi tên thành công.

*Giải :Được quẻ nầy, đến năm Tí và Mùi sẽ có cơ hội nhất cử thành công.

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm.

Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: ”Mã đáo công thành” chẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. 

Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.
(Nguồn sưu tầm)