Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 35 - HẠ TRUNG 

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm


Hành lộ nan, hành lộ nan,
Kim nhật phương tri hành lộ nan.
Tiền trình quảng đại hà túc lự,
Miên lực kim triều độ thử than.

Đường đi khó, khó đường đi,
Đi đường mới biết những gì khó khăn.
Tương lai tốt, chớ băn khoăn,
Bờ này ráng sức, hãy cần vượt qua.
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ mọi việc đình trệ, nhưng nhờ có định thức định lực, bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. Đấy là cái nghĩa sâu xa, tế nhị, và quan thiết.
Quẻ dạy: Đường đi tuy khó, nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. Không đáng lo ở sự đường đi khó, mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi.
Vậy sự cầu xin của người, ắt tránh được điều khó khăn, trắc trở, nhưng cần cố gắng vượt qua, thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện.
Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới, băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức, luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. Cầu danh, cầu tài còn chậm. Đánh số chưa thông. Số hên: 5, 3, 33, 55, 30, 50, 35.
*Giải :Đang lúc thuận lợi, bổng gặp khó khăn, rồi cũng qua mà thôi.
(Nguồn sưu tầm)