Đăng lúc: 08:31:56 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 350 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy sư
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khảm

*Thi :phong ba kim dĩ tức , châu tiếp ngộ an lưu , tự thử công danh toại , hà tu thán bạch đầu .
-Dịch:- sóng gió nay đã yên—Thuyền tiếp tục lên đường—Từ giờ công danh toại—Sao còn than bạc đầu ? 

*Giải :tất cả phân tranh đã dừng, từ đây về sau hành trình êm ái không còn hiểm nguy. Kinh doanh nhiều thuận lợi, thành công rồi nhớ đừng bắt chước số người hay sanh tâm tự mãn đó nhé !

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

Ý thơ nói rằng sóng đã qua, thuyền thuận buồm xuôi gió. Công danh sẽ thành, vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. Tình duyên sẽ được như ý. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. Chẳng còn trắc trở, hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc. 

Sự sự quang minh, vạn ý vạn tình. Chẳng lo gì nữa cả. Mọi sự như ý sở cầu. Đánh số hạp. Số hên: 9, 4, 3, 43, 34, 49, 94, 39.
(Nguồn sưu tầm)