Đăng lúc: 08:31:56 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 351 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy sư
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khảm

*Thi :ba đáo bình an địa , giang sơn vạn lí trình , lục dương phương thảo xứ , phong khoái mã đề khinh . 
-Dịch:- Đến nước ba an bình—Núi sông ngàn dậm qua—Nơi cỏ thơm dương xanh—Gió đưa ngựa phi nhanh.

*Giải :Đã qua hết những ngày gian khổ, từ đây mọi việc sẽ an ổn tốt đẹp.

Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước, đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. Đi rồi lại đi, cứ đi, cứ đi, đi mãi, chớ có tạm dừng chân. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt, đáng mừng rồi.

Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an, đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi, và chẳng còn gì lo ngại nữa. Cũng như các câu kế tiếp, vận trình ắt ngàn dặm, cầu mưu như ý, mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này.

Vô cùng tốt đẹp. Vận thời thông. Như cây sắc trổ bông. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 35, 50, 30, 53.
(Nguồn sưu tầm)