Đăng lúc: 08:31:52 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 355 – TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn
*Thi :quân tử đạo tiêu , tiểu nhân đạo trưởng , âm khí uất uất , dương khí bất dương , như hà như hà , lương cổ thâm tàng . 
-Dịch:- Đạo của quân tử thì nhỏ, đạo của tiểu nhân lại lớn, khí âm u ẩn, khí dương chẳng lên, biết làm sao đây ?—Cách hay nhất là “chôn sâu che giấu” nó đi.

*Giải :Sống vào lúc mà đại trượng phu (quân tử) không thể phát triển được tài năng của mình, thì chọn cách “chôn sâu không để lộ ra” là thượng sách.


Quẻ này chủ Dương bị âm chế, thế chẳng cùng đứng. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời, chứ chẳng còn có kế sách gì khác. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân.

Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc, chưa hanh thông, như quẻ mách cho bạn hay rằng, hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy, và bửu vật đang ẩn nơi sâu, điều ám chỉ thời vận còn xấu. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian, rồi tính lại, thì tốt hơn, nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức.

Xấu, chẳng đến đâu, đang còn vận bỉ và không làm gì được. Đánh số hỏng. Số hên: 4, 5, 3, 45, 53, 43, 34, 35.
(Nguồn sưu tầm)