Đăng lúc: 08:31:52 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 358 – TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn

*Thi :tư lương nhất dạ , bất như đả cán nhất phiên , nhược hoàn thác , phiền não cập phế can. 
-Dịch:- suy nghĩ một đêm, không bằng bắt tay vào làm một lần, nếu còn sai sót, phiền não với gan phổi (đem hết sức ra suy nghĩ tính toán)

*Giải :Lời quẻ nói đã quá rõ.

Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán, chứ không nên hồ nghi. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ, khác nhau. Nếu không đúng theo lời răn, hậu hoạn e khó tránh.

Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này, thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng, lúc đó không ai nài nỉ được nữa . Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương, hãy mau tiến hành. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng. 

Nên tiến hành ngay, không chần chờ, ắt lỡ dịp may hiếm có. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 7, 5, 3, 75, 57, 35, 53.
(Nguồn sưu tầm)