Đăng lúc: 08:31:52 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 359 – TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn


*Thi :tâm tế đảm thô , khả thắng thượng tướng chi nhiệm , dũng vãng tiền hành thành bại hà tất tại tâm , hung trung bả trì đắc định , địch nhân tự năng thụ khốn . 
-Dịch:- tâm nhỏ mật to có thể thắng công việc của thượng tướng, mạnh dạn tiến lên, việc thành bại nào chỉ do tâm, trong bụng đã nắm giữ sự định đoạt, kẻ địch sẽ tự thua mà thôi.

*Giải :Lời quẻ đã nói rõ ràng. 


Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít, cũng chẳng đủ để lo ngại. Trái lại, ta còn phải làm tiếp, làm hăng hơn, luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui, sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó.

Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. Như quẻ thơ nói rất rõ “cẩn thận làm gan, chẳng sợ gì, dù công việc hỏng có hề chi” và câu chót lại nói “nẻo nọ đường này mình cứ đi” vậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng, để tìm một tương lai huy hoàng. 

Cứ việc tính, thành bại do trời và do sức mình, thì lo gì. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch, chớ lo. Đánh số vừa phải. Số hên: 8, 5, 3, 85, 58, 35, 53.
(Nguồn sưu tầm)