Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 36 - THƯỢNG THƯỢNG 

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm


Xuân cảnh minh xuân sắc,
Xuân ý bàng thủy sinh.
Xuân thiên vô hạn hảo,
Háp khứ yên quỳnh lâm.

Cảnh xuân sáng, sắc xuân tươi,
Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương.
Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường,
Ta nên thết tiệc một trường hoan ca.
LỜI BÀN 
Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát, nói rằng: đẹp vô hạn, tức là cố lẹ chí khí, biết thừa thời mà hành động.
Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm, tức là nói kết quả tốt đẹp, phải tốt. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy.
Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. Cầu danh sẽ được lên chức, thi cử chắc đậu, gia đạo bình an vui vẻ, tiền tài được vừa ý, hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang, kinh doanh thì thuận lợi. Tóm lại thời vận được hanh thông, vạn sự như ý sở cầu.
Quẻ dạy: Vận thời lên hương. Cầu danh, cầu lợi dễ dàng, xuôi chèo mát mái. Tốt đẹp vô cùng. Đánh số hạp. Số hên: 6, 3, 36, 66, 30, 33, 60.
*Giải :sự nghiệp phát đạt , sức khỏe tốt , tâm tình cởi mở , giao du rộng rãi .
(Nguồn sưu tầm)