Đăng lúc: 08:31:52 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 360 – HẠ HẠ

Địa Phong Thăng
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn

*Thi :thiên niệm khổ tu nhân , chung bất lạc hồng trần , thanh tâm năng kiến đạo , nhiễu nhiễu táng chân linh .
-Dịch:- trời biết người khổ tu, rốt ráo không rơi xuống hồng trần, lòng trong trắng có thể thấy đạo, sự phiền nhiễu làm mất chân linh. 

*Giải :Đối với bất cứ chuyện gì cũng phải chuyên tâm trì chí mà làm, thì kết quả cũng không nhỏ bao giờ.

Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn), ắt ta có thể thấy được đạo. Trái lại, nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh, ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. Người đời ai cũng tin lời nói đó.

Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện, đừng cậy quyền oai mà làm trái, phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới, chớ ngại gian nan thì ắt nên công, toại nguyện bình sanh. 

Độ đức, tu nhân, thì việc sẽ lành và thành công, trời ít phụ người tốt. Cứ tính, cứ ăn ở đạo đức, là vận thời ắt đến lo gì. Đánh số vừa phải. Số hên: 9, 5, 3, 53, 35, 59.
(Nguồn sưu tầm)