Đăng lúc: 08:31:52 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 361 – HẠ HẠ

Địa Lôi Phục
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Chấn

*Thi :bộ huỷ ư uyên , cầu ngư ư sơn , tùng triêu chí mộ , công phụ lực quyên , cải huyền dị triệt , thứ khả đồ toàn . 
-Dịch:- Bắt tê giác (cái) dưới hang sâu, bắt cá trên núi, từ sáng đến chiều, sức lực mòn mỏi, sửa đổi cách làm, may ra còn hy vọng.

*Giải :đã đi sai phương hướng mà còn sai cả phương pháp nữa, nên khó mà thành công được. Nên sửa đổi lại phương pháp và hướng làm , mới mong có thể thành tựu vào một ngày khác.

Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận, chớ bước vào vết xe đỗ, cần phải mau mau thay đổi mới được.

Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước, đều không đúng cách, như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng, sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác, cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay, thì mới khả dĩ yên lành. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ, e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. 

Không được tốt. Đều trái cách, thì còn làm gì được? Nên thay đổi, tùy thời thế, mới mong. Đánh số thua. Số hên: 36, 60, 30, 63.
(Nguồn sưu tầm)