Đăng lúc: 08:31:52 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 365 – TRUNG TRUNG

Địa Lôi Phục
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Chấn

*Thi :nhất cá thần đạo , tuỳ nhĩ khứ hành , phùng nhân thuyết pháp , đáo xứ hiển linh . 
-Dịch:- một pháp thần đạo, tùy anh vận dụng, gặp người thuyết pháp, đền chỗ hiển linh.

*Giải :Người được quẻ nầy có được thủ pháp cao minh, giải quyết công việc của người rất linh hoạt hiệu quả, như có được “thần thông” tùy nghi sử dụng vậy.

Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện, người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm.

Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi, vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa, hãy tiến tới, ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang.

Tóm lại, mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý, nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên. 

Quý nhân giúp đỡ, vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. Đánh số rất hạp. Số hên: 4, 6, 3, 46, 63, 36, 43.
(Nguồn sưu tầm)