Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 37 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Sơn Độn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Cấn


Vạn mã quy nguyên,
Thiên viên triều động.
Hổ phục long giáng,
Đạo cao đức trọng.

Ngựa dần chung một đường về,
Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng.
Rồng hầu hổ phục tề toàn, 
Tài cao đức trọng huy hoàng công danh.
LỜI BÀN 
Quẻ này chỉ người quân tử, hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. Ví thử có kẻ lòng tham, lòng lang dạ thú, dèm pha phỉ báng, thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. Về chuồng, chầu động, chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái, với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ.
Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng, trăm việc hanh thông, cầu tài có tài, hôn nhân được vợ chồng, làm quan nổi tiếng. Gia đạo vui vẻ, kinh doanh thành đạt, bịnh tật mau khỏi. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội, công danh vinh quang vậy.
Quẻ dạy: Tốt đẹp, thời vận hanh thông. Công danh tài lợi vững. Mọi việc đều thông đồng bén đọt, được tiến chức, thăng quan. Tài lộc vào như nước. Đánh số hạp mười phân. Số hên: 7, 3, 33, 77, 37, 30, 70.
*Giải:Nên lấy đức để cảm hoá người . 
(Nguồn sưu tầm)