Đăng lúc: 08:31:52 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 372 – TRUNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Ly

*Thi :hoả tao thuỷ khắc , hoả diệt kỳ quang , thuỷ thế thao thao , nguyên viễn lưu trường . 
-Dịch:- lửa gặp nước khắc, lửa mất ánh sáng, thế nước ào ào, gốc xa chảy dài.

*Giải :Giải quyết những việc khẩn cấp, phải nhanh nhưng không thể làm đại làm càn, cũng còn phải nghĩ đến hậu hoạn về sau.

Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể.

Quẻ ý mách rằng, hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc, nên cái sáng của lửa lu mờ, và sức nước càng chảy mạnh, nên lửa khó sáng lắm, nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực, cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng, chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. 

Bất thông, bất minh, dang dỡ, thất bại, vì thế chỉ nên chờ thời. Đánh số xuôi. Số hên: 1, 7, 3, 17, 73, 71, 13, 31.
(Nguồn sưu tầm)