Đăng lúc: 08:31:52 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 374 – TRUNG THƯỢNG

Địa Trạch Lâm
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Đoài

*Thi :thế giới tự thanh ninh , bất tri từ dĩ hưu , đả điệp yếu tiểu tâm , tu phòng tao hoả . 
-Dịch:- thế giới tự an ổn, chẳng biết làm hay nghỉ, bày ra việc cần cẩn thận, coi chừng bị lửa táp.

*Giải :Trong thiên hạ vốn vô sự, do bởi con người tự làm loạn lên, cho nên nói là :- “Khổ não giai nhân cưỡng xuất đầu” (Có khổ là do con người bày bố áp đặt ra)

Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn, bất tất cầu tiến làm gì. Vì thử có liều lĩnh lên đường, thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ.

Ý quẻ nói, hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường, không có gì vui buồn đáng kể. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý, không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay, và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn. 

Vừa phải, bình thường, an phận cho qua thời đã, cầu sự bình bình. Đánh số ít lợi. Số hên: 3, 7, 2, 37, 72, 32, 70.
(Nguồn sưu tầm)