Đăng lúc: 08:30:53 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 375 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Trạch Lâm
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Đoài

*Thi :khiêu long môn , tu kích lãng , lôi điện oanh oanh , dũng dược vạn trượng .
-Dịch:- nhảy cửa rồng, chống ngăn sóng, sấm điện ầm ầm, vọt cao muôn trượng. 

*Giải :Muốn đạt mục tiêu thật cao, ắt phải có bản lãnh siêu quần mới có đủ thế và lực thành tựu công việc.

Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù, nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ, một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác, mà mọi người thường không tưởng được. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông.

Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn, như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng.

Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau, như xưa có câu nói “thực đắc khổ, trung khổ phương vị nhân thượng nhân”. Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy. 

Phải cố gắng, mới nên công, sự đời không khó, chỉ khó tự nơi mình, vận hanh thông đến rồi, lo gì. Đánh số tốt. Biểu tượng: rồng. Số hên: 4, 7, 3, 47, 73, 37, 74, 34.
(Nguồn sưu tầm)