Đăng lúc: 08:30:53 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 382 – TRUNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Càn

*Thi :huỳnh ngưu bích thổ , đại lực khai cương , tây thành thời hậu , cốc mễ doanh thương . 
-Dịch:- trâu vàng đất vua, sức lớn mở bờ cõi, lúc ở thành Tây, gão thóc đầy kho.

*Giải :một phen cày cấy, một phen thu hoạch (có làm có ăn)

Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh, tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình.

Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa, sau này sẽ đạt thành mỹ mãn, gạo lúa đầy kho, chẳng lo mất mát đi đâu, và mặt khác, vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy.

Có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim. Đánh số rất tốt. Số hên: 1, 8, 3, 18, 81, 83, 38, 23.
(Nguồn sưu tầm)