Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 4 - TRUNG BÌNH 

Bát Thuần Càn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Càn


Xuân hoa kiều mỵ,
Bất cấm vũ đả phong nhiêu.
Thu cúc u phương,
Phản nại sương lăng tuyết ngạo.

Hoa Xuân khoe sắc màu tươi, 
Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. 
Cúc cô đơn, nở trễ mùa, 
Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương.
LỜI BÀN: 
Quẻ này chủ đại khí vãn thành, người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần, Vương Bột đời Đường mà thôi. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương.
Người cầu được quẻ này, muốn cầu xin việc gì, hãy nên hoãn lại, hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi, chẳng sợ tuyết sương gì cả. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời, đừng nên quá nóng, dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn, vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho, hương sắc tốt tươi, chờ đợi là tốt, nhứt là thay đổi chổ ở, nơi làm càng không nên nóng ruột. 
Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời, hơi nào phải lụy. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh, Cam La 12 tuổi đã nên phận, thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. 
*Giải : Mọi việc đang không thuận lợi, cố gắng hết sức may ra còn có chút hy vọng. Số hên: 44, 4, 14, 34, 24, 40.
(Nguồn sưu tầm)