Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 40 - TRUNG HẠ

Thiên Sơn Độn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Cấn


Nhất đới thủy, bích trừng trừng,
Chu trú giang biên, nguyệt đáo thiên tâm.
Ồn bộ kỳ trung, huyền diệu bất minh,
Phi nhân ngọ kỷ, cơ tán sinh thần.

Thuyền nan một mảnh giữa dòng,
Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay.
Vậy mà ai lại sầu tây, 
Cho ray rức dạ, cho cay thân mình.
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ nhẹ tin lời người, nhu nhược quả đoán, có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời, làm những việc chụp hình bắt bóng, cho nên xuýt nữa bỏ mạng. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn?
Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ, đừng quá vội vã mà có hại, hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn. 
Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng, thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi.
Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Vận thời chưa thông. Làm ăn chỉ vào mức thường. Quẻ khuyên tùy thời, tùy lúc, hãy yên với cảnh hiện tại của mình. Cầu tài cầu danh chưa thông. Đánh số ít hạp. Số hên: 4, 40, 44, 14, 24, 34.
*Giải:Gặp cảnh Tái Ông thất mã , biết là đã kém phước rồi. Mọi việc đang hồi chẳng thuận , tuy chưa sụp đổ hẳn, nhưng biết thối lui là hay nhất.
(Nguồn sưu tầm)