Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 42 - TRUNG TRUNG

Thiên Sơn Độn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Cấn

Ần trung hiền, hiện trung vi.
Cá trung hữu huyền cơ.
Tham đắc thân liễu,
Trực thượng tiên the.

Mờ lại sáng, nhưng sáng lại mờ,
Trong kia đàng ẩn có huyền cơ.
Ai mà biết được ý tình rõ,
Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ.
LỜI BÀN 
Huyền cơ mà không huyền, đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Thánh hiền Tiên Phật, ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên, mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu, khó đạt, mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người.
Người xin được quẻ này, mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ, và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau.
Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc.

Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. Cầu lợi chưa đạt. Cầu danh còn chậm, có tính cách chờ đợi. Đánh số không hạp. Số hên: 2, 4, 22, 44, 42, 40, 20
*Giải:Việc đang mưu tính có thể thành tựu, nhưng phải xét kỹ chân tơ kẻ tóc vấn đề, sẽ thấy được “lối ra” thích nghi, không bắt tay vào việc làm sao thấy được chỗ hay dỡ mà chuyển đổi cho phù hợp ?
(Nguồn sưu tầm)