Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 43 - TRUNG TRUNG

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn


Vô thượng khứ tại tiền đầu,
Hồi đầu nhất ngộ, thắng cương hải thu.
Thiên điều vạn tuyến, lộ thường tại,
Tự hảo sưu cầu.

Đừng đi tới tại nơi này,
Trở đầu tỉnh ngộ, kéo dây ngựa cương.
Biết bao trước mặt nẻo đường, 
Tự mình lựa chọn, đo lường mà đi.
LỜI BÀN 
Phải tùy cơ mà hành động, chớ có đợi thời. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. Họ giữ gìn cẩn thận, họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm, để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn.
Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa, tất cả đều ở nơi trước mặt. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ, phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá. 
Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. Còn việc đi xa cũng không nên.

Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm, lại tìm ở đâu. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Cầu tài, cầu danh, cẩn thận mới hay, đánh số hạp vừa phải. Số hên: 3, 4, 33, 44, 30, 40, 43.
*Giải :Việc đang mưu tính đang có sự lầm lẫn , cần phải sửa đổi hướng khác, sớm tìm ra đường đi tốt.
(Nguồn sưu tầm)