Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 45 - TRUNG TRUNG

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn


Bất dụng mạng, bất dụng hoang,
Tự hữu túc túc hương.
Minh cô ưởng chung địa,
Tam bảo hiện môn tường.

Đừng mê vội chớ hoang mang, 
Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi.
Tiếng chuông vang dội chỗ nơi,
Thấy đường tam bửu, tuyệt vời binh thanh.
LỜI BÀN 
Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế, chớ nên kiêu hãnh làm liều, có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp.
Ý quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất lai cưỡng cầu". Nghĩa là vội vàng làm chi, tất cả của cải ngoài thân mình của ta, số phận ắt phải có, nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật, tu tâm dưỡng tánh, như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra. 
Như vậy, những việc cầu xin của người cứ tiến hành, nhưng phải cho công việc từ từ. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng, nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn, đừng tính chuyện tà đạo. 

Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi, chớ vội mà chi. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì, Đời sắp lên hương lo gì. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng, sán lạng. Cầu tài, cầu danh sắp đạt thành, đánh số gặp may. Số hên: 54, 4, 5, 55, 44, 50, 40, 45. 
*Giải:Mọi việc đang bị đình trệ, nhưng tự mình có cách giải quyết. Rán sức cố gắng, nhất định vượt qua mọi trở ngại, tiến đến thành công.
(Nguồn sưu tầm)