Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 46 - HẠ HẠ 

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn


Bôn ba nhất thế,
Tống thị hư phù.
Vô thường nhất đáo vạn sự hưu,
Gấp tảo hồi đầu.

Cả đời vất vả thân người, 
Điều là lận đận cuộc đời hư không.
Một khi mọi việc đến cùng,
Mau hồi đầu chớ nên mong những gì.
LỜI BÀN 
Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa, thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc, mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ.
Người cầu xin được quẻ này, hãy đề phòng cẩn thận, chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến. 
Bởi vì trong những lời của quẻ, nói rất rõ ràng, không câu nào may mắn tốt đẹp cả, mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước, đừng nên vội vã có hại. 

Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo, trái lòng, ắt bị nhân quả xấu. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Cầu tài, cầu danh đều chậm. Tính chuyện đen đỏ dở. Số hên: 6, 4, 44, 66, 46, 40.
*Giải:một đời đoạt lợi tranh danh, cuối cùng cũng chỉ số không, hãy sớm tỉnh ngộ , quay đầu là bờ.
(Nguồn sưu tầm)