Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 51 - THƯỜNG THƯỜNG

Bát Thuần Đoài
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài


Không, không, không,
Không lý đắc thành công.
Bàn Đào thiên tải thực,
Bất phạ ngũ canh phong.

Chớ tưởng không là đã không, 
Chính vì cái đó mới thành công.
Bàn Đào quả trái nay mùi chín,
Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng.
LỜI BÀN 
Chứa lâu ắt phải chướng, uất lâu ắt phải bật. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Không mà lại chẳng không, cho nên tự nhiên phát đạt. Đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tích thiện ắt có thừa phúc, do đó có thể ngồi đợi được.
Đầu hai câu của quẻ thơ nói, mới xem qua thì làm người khó hiểu. Thực vậy không làm sao mà thành công được. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu Cao thảo chi hạ hửu la, hương mao lư chi ốc xuất lương tướng. Nghĩa là trong cỏ rác còn có bông lan. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy.
Như thể những việc cầu xin của người, nên cố gắng không ngừng, ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1
*Giải:Việc lớn muộn thành, nếu hỏi về tài vận, được quẻ nầy chẳng tốt. Nếu hỏi về tố tụng, kéo dài lâu ngày có thể được thắng kiện.
(Nguồn sưu tầm)