Đăng lúc: 08:32:46 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 57 - TRUNG TRUNG

Trạch Hỏa Cách
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly


Chính trực nghi thủ,
Vọng động sinh tai.
Lợi thông danh đạt,
Diệp lạc hoa khai.

Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành,
Làm bậy nghĩ tà tai hại thân.
Hiển đạt hai điều danh với lợi,
Lá tàn hoa nở sắc mau than.
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên.
Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. 
Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. 

Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp. 
Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5
*Giải:Rán giữ chặt cái gốc , thẳng ngay chẳng ai dám khi dễ.
(Nguồn sưu tầm)