Đăng lúc: 08:32:46 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 65 - HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn


Nhạn nhi dị,
Xuất nhi nan.
Yêm yêm đáo tái tán,
Giao gia ý bất kham.

Muốn vào chả có khó gì,
Muốn ra mới khó, cực kỳ tốn công. 
Tình lơ lửng ý đến cùng,
Càng thêm lộn xộn, càng bung ý tình.

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng, con cá muốn thoát lưới mà không được, con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên, ý nghĩ như mối tơ vò vậy.
Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ, nhưng khi làm thì khó vô cùng. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ, đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy. 
Vậy, những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng, phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. Mới tránh được những buồn sầu về sau.

Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. Chờ thời là hơn. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. Đánh số ít có may. Số hên: 5, 6, 65, 56, 66, 55, 50, 60.
*Giải:rước thần thì dễ đưa thần khó (việc đã dĩ lỡ, khó giải quyết) 
(Nguồn sưu tầm)