Đăng lúc: 08:32:46 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 66 - HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn


Sự trì chí tốc,
Nhi thả phản phúc.
Nghi đãi tuế hàn,
Hoa tàn quả thục.

Việc chậm muốn mau nào dễ thành,
Còn nhiều phản phúc và quanh co.
Nên chờ mùa lạnh đến xem đã,
Quả chín hoa tàn mới tốt lành.

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp, gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. Qua tới mùa đông, ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn, điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, không nên than thở là bất như ý.
Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm, thì muốn mưu thành đạt khó vậy. 
Như trong quẻ nói rất rõ ràng, hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới, thời vận con người mới được hanh thông.

Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang, ắt việc mới có kết quả. Bây giờ thì chưa. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. Muốn gấp cũng chẳng được vào. Cầu tài, cầu mưu còn chờ đợi. Đánh số chưa mấy hạp. Số hên: 68, 86, 6, 8, 80, 60, 88, 66.
*Giải:Thời cơ chưa chín muồi, dù có hết sức , cũng khó thành tựu. Người nữ được quẻ nầy, nói lên chỗ chưa thỏa mãn với kết quả hiện tại, đừng quá tham vọng.
(Nguồn sưu tầm)