Đăng lúc: 08:32:46 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 67 - THƯỢNG THƯỢNG 

Trạch Địa Tụy
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn


Thừa mã tiền tiên,
Sở cầu cát trinh.
Túy thời hài mỹ,
Khuyết nguyệt trùng minh.

Cỡi ngựa lên đường bước vận trình,
Cầu xin sự việc mọi điều linh.
Luôn luôn vui vẻ được sung sướng,
Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh.

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh, nên xa không nên gần, càng đi càng có lợi, đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ, ý hợp tâm đầu. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn, quả thực là Đại cát.
Theo ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại, dầu có nhưng gì không may, đều trở thành quá khứ rồi, từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy.
Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay, đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. 

Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái, như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. Cầu tài, cầu mưu đạt thành. Đánh số hạp tốt. Số hên: 76, 6, 7, 67, 77, 66, 60, 70.
*Giải:một hồi trống giục,cứ thẳng tiến lên. Nhanh chóng khắc phục nhược điểm , mọi việc sẽ tốt thôi.
(Nguồn sưu tầm)