Đăng lúc: 08:32:46 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 68 - TRUNG TRUNG

Trạch Địa Tụy
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn


Chu ly cổ độ, nguyệt ly vân,
Xuất nhập đông quan hiếu vân tân.
Thả hướng tiền hành khứ cần trú,
Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm.

Thuyền rời khỏi bến, trăng xa mây,
Người khỏi đông quan dễ hỏi thay.
Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở, 
Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay.

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công, Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ, chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên, do dự trong quyết định tiến thoái, khiến lầm lỡ tiến trình. Ý nói hiện nay thuyền xa bến, trăng xa mây rồi trời quang đãng đó, người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. 
Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng, như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm, vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. 
Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau, nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu.

Quẻ dạy: Cứ tiến tới, sự ắt thành. Thời đến rồi, chớ lo, sự sự sẽ hanh thông, lo gì. Cầu tài, cầu mưu sắt đạt. Đánh số gặp may. Số hên: 66, 88, 86, 6, 8, 68, 60, 80.
*Giải:Quẻ chủ về việc bên ngoài, đi xa có lợi. Người được quẻ nầy, khó khăn đã qua, tại nạn đã hết, an tâm đi tiếp.
(Nguồn sưu tầm)