Đăng lúc: 08:32:46 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 71 - HẠ HẠ

Trạch Địa Tụy
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn


Hồ hải du du,
Côchu lãng đầu.
Lai nhân vị độ,
Tàn chiều sơn lâu.

Ý tình sông biển buồn bao,
Thuyền nan một mảnh, ba đào nhấp nhô. 
Người sang sông chẳng gì đưa,
Trời tàn phản chiếu, cảnh mờ núi non.

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định, chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi, gió lùa tơ mảnh. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ, chỉ nên ôm cột đợi thỏ, chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn.
Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào, người muốn sang sông mà không đò đưa. Còn mặt trời lặn núi tây, tuy cảnh đẹp đẽ, nhưng đã tới chiều tối rồi. Nghĩa là vận thời của người, lần lần bị mất những may mắn, dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời.
Vậy những cầu xin của người, hãy nên xét lại, thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm, để tránh điều không may xảy cho bạn, vì vận trình không được may mắn lắm.

Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở, thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa, thì nguy hiểm nào bằng. Thủ phận, chờ thời là hay. Cầu tài, cầu mưu bất lợi. Chơi đen đỏ còn dở nữa. Số hên: 70, 11, 17, 71, 77, 7.
*Giải:Việc muốn hỏi là điều rất phiêu lưu mạo hiểm, trong lúc chưa thấy kết quả, tâm lo lắng sợ hãi, tình cảnh đáng thương
(Nguồn sưu tầm)