Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 76 - TRUNG TRUNG

Trạch Thiên Quải
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Kiền


Nan, nan, nan,
Hốt nhiên bình địa khởi ba lan.
Dị dị dị,
Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng.

Nan nan, quả thực là nan,
Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng.
Đến khi dễ, dễ vô cùng, 
Dù đùa nói giỡn, vẫn thông việc mình.

LỜI BÀN 
Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên, khiến người ta buồn nản, chán ngán đến chết được. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu, hoặc nay xui may hên. Thực tế, tối quá thì sẽ sáng, chuyện Tái ông mất ngựa, càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới.
Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi, là tượng trước khó sau dễ, trước khổ cực sau hạnh thông, đáng mừng chứ không phải đáng lo.
Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. Ngược lại khi thời đến vận thông, dù nói chơi cũng xong công việc.
Vậy, những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu, tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn, chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. Và người chỉ có cách là tận nhân lực mà tùy thiên định.

Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Cưỡng cầu chẳng ích gì. Sắp đến cái may rồi. Chờ, cầu tài, cầu danh tuy còn lâu, nhưng vẫn có đường. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 70, 60, 77, 6, 7, 76, 67.
*Giải:Vận xấu ngồi nhà, xui cũng đến—Cơ may chẳng tính cũng thành công.
(Nguồn sưu tầm)