Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 77 - TRUNG TRUNG 

Trạch Thiên Quải
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Kiền


Tâm hữu dư,
Lực bất túc.
Ý trượng xuân phong,
Nhất ca nhất khúc.

Lòng thừa sức kém chẳng nên công,
May mắn nào đâu dễ ngộ phùng.
Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ, 
Ca vui một khúc khỏi buồn lòng.

LỜI BÀN 
Lòng mong muốn tuy cao xa, nhưng chưa thể mãn nguyện được. Tuy nhiên, cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang, đâu có ngại gì trời cao, là cái thế của người đi vào nước có linh tê, thử hỏi sợ gì nước sâu.
Người được quẻ này, sẽ có người phò trợ, khiến có thể thành công mỹ mãn. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời, rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu.
Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì, ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được, bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp, nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân). 
Như vậy, việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công.

Quẻ dạy: Cố gắng. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. Lòng thành có thừa nhưng tài kém, thì làm sao thành đạt. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. Đánh số hạp. Số hên: 70, 77, 17, 27, 37.
*Giải:Việc muốn hỏi, muốn làm mà không đủ sức, một mình chẳng thể hoàn thành. Nếu được bên ngoài giúp đỡ, trong tay kết quả tròn đầy.
(Nguồn sưu tầm)