Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 79 - TRUNG HẠ

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn


Sự liễu vật vị liễu,
Nhân viên vật vị viên.
Yếu tri đoạn đích tín,
Nhật ảnh thượng lang hiên.

Việc xong xuôi chuyện chưa rồi,
Người tròn vật khuyết, lôi thôi việc làm.
Muốn hay tin tức rõ ràng, 
Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày.

LỜI BÀN 
Đường xá đã gian nan nguy hiểm, tiền lương lại hết sạch. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Tuy nhiên, cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. Ít ra là vào khoảng tháng tám. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh, thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta.
Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn, chưa thể thành đạt tức khắc, và còn phải chờ đợi một thời gian nữa.
Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong, người yên mà chuyện chưa yên. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. 
Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp, cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy.

Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 77, 99, 70, 90, 9, 7, 79.
*Giải :Vấn đề người và việc, phải giải quyết dứt điểm. Vật liên quan chắc là không có rồi. Được quẻ nầy, e có vấn đề rắc rối về tiền bạc, sợ đưa tới thưa gởi kiện cáo.
(Nguồn sưu tầm)