Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 8 - TRUNG BÌNH

Thiên Trạch Lý
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài


Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ,
Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi.
Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát,
Thử tế thanh danh đế kỳ.

Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ,
Mục hạ người ta vẫn ý ngờ,
Nhạn đến, hoa hoàng đầy phát nở,
Thanh danh vang dội khắp kinh đô. 
LỜI BÀN 
Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi, nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. Rồi đây một sớm vạn đến, tự nhiên hanh thông. Người xin được quẻ này, nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu).
Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ, còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói, người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn.
Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ, lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy.
Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu, vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. Cầu tài chỉ thông một nửa . Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. Số hên: 38, 28, 8, 18, 80, 88. 
*Giải :Hiện tại thì chưa ai biết, về sau được mọi người ca tụng, đây là quẻ chỉ cho người có tài mà chưa gặp thời, chắc chắn về sau sẽ phát đạt.
(Nguồn sưu tầm)