Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 80 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn


Mộc hưởng đương xuân phát,
Tam âm hựu phục căn.
Tiều phu bất chi đạo,
Dục khứ tác sài tân.

Cây này phát nở hướng đông, 
Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng.
Tiều phu nào biết bên trong,
Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong.

LỜI BÀN 
Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua, coi như đồ vô dụng. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế, bị bọn ruồi nhặn khinh khi.
Nhưng rồi một ngày nào đó, mây ùn ùn kéo, mưa rầm rập bay, con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh.
Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu. 
Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. 

Quẻ dạy: Phát phú, phát quan đến nơi. Sự sự như ý sở cầu, mọi điều thông suốt chớ lo. Cầu quan đắc quan, cầu lợi đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 8, 80, 18, 28, 88, 38.
*Giải:Chẳng nên hoang phí của trời cho—Đâu dễ làm ra để sẵn kho—Chẳng biết để dành phung phí quá—Ngày sau hối tiếc muộn màng lo.
(Nguồn sưu tầm)