Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 82 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn


Xa mã đáo lâm,
Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt, phân minh.
Chiều an thảo bạn,
Vĩnh đại tiền trình.

Biết bao xe ngựa đến môn đình,
Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh.
Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng,
Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh.

LỜI BÀN 
Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp, được quý nhân phò trợ. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Song sau khi đắc ý rồi, thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận, an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa, kiêu căng càn dở, có thế mới hưởng phúc lâu dài được.
Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. Thời vận của bạn đang đắc thời, vận hanh thông đấy. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả. 
Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. 

Quẻ dạy: Thới lai, vận đến khỏi lo, khỏi đợi nữa. Mọi sự như ý sở cầu. Cầu danh, cầu lợi đều đạt thành. Đánh số tốt. Số hên: 82, 80, 20, 88, 22, 2, 8.
*Giải:Quẻ nầy nếu hỏi về việc đánh giặc thì rất tốt. Hỏi về sự nghiệp thì đại phát. Hỏi về thi cử thì đậu cao.
(Nguồn sưu tầm)