Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 84 - TRUNG TRUNG 

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn


Kim lân nhập thủ,
Đắc hoàn phòng tấu.
Nhược luân chu tuyền,
Cẩn ngôn châm khẩu.

Lân vàng bắt nắm trong tay, 
Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi.
Giao du bất cứ việc gì,
Hãy nên kín miệng, vậy thì mới hay.
LỜI BÀN 
Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. Trong lúc giao thiệp với người, tốt nhất phải trầm mặc, ít nói, chớ có nhiều lời mà thất bại. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành.
Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra, như quẻ thơ này. Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa".
Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên.

Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành, lại hóa ra không. Cầu danh, cầu lợi thông, nhưng phòng thất bại. Đánh số hạp. Biểu tượng: cá. Số hên: 80, 40, 44, 88, 4, 8, 84, 48.
*Giải:Vãy vàng ý nói đến tiền bạc, nhắc nhở cho mình nên ít lời giảm nói, nếu gặp bè bạn hỏi mượn tiền, cẩn thận coi chừng bị lường gạt.
(Nguồn sưu tầm)