Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 87 - THƯỢNG THƯỢNG 

Trạch Thủy Khốn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khảm


Phúc tinh chiếu,
Cát tú lâm.
Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân,
Long phi hạ tả đáo minh đình.

Phước tinh chiếu cát tinh lâm,
Trời cao quang đãng, trời xanh rõ ràng.
Có gì mà phải hoang mang,
Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời.

LỜI BÀN 
Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại, tài lợi thu về như nước, ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi.
Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi, thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên, mưu cầu những công việc đã định lâu nay, ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. 
Bởi quẻ nói, hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi.

Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. Cầu tài, cầu danh may mắn vô cùng. Đánh số tốt lắm. Số hên: 8, 7, 78, 87, 70, 80, 77, 88.
*Giải:Quẻ nầy tốt lành, được hưởng phước đức ơn Trên hộ trì giúp đỡ.
(Nguồn sưu tầm)