Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 9 - TRUNG THƯỢNG

Thiên Trạch Lý
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài


Quý khách tương phùng cánh khả kỳ,
Đình tiên kho mộc phượng lai nghi.
Hảo tương đoàn sự tòng trường sự,
Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi.

Tương phùng khách quý nẻo đường mai,
Trước ngõ cây khô phụng trổ tài.
Tà vọng đứng nghe làm việc thiện,
Theo người phải trái sẽ ương tai.
LỜI BÀN 
Có người đề bạt, mọi việc đều toại lòng, ngoài hẳn ý liệu của mình. Tuy nhiên, nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Bởi thế, người quân tử bói được quẻ này thì nên, nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung.
Theo ý quẻ nói, người cầu xin được quẻ này, thì hoàn cảnh sắp gặp may, mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi.
Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng, mà phải tu tâm, tích đức thì mới tốt lành.
Quẻ dạy: Gần gặp lúc Thới lai phong tống rồi đó không cần phải lo âu, buồn khổ làm gì. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. Cầu tài sắp vượng. Cầu danh sắp được thông. Có thể tính chuyện hên xuôi. Số hên: 99, 9, 19, 29, 90.
*Giải:Chắc chắn mọi việc có quí nhân giúp đỡ, trai chưa vợ sẽ gặp người đẹp, buôn bán sẽ được trúng mối mang, bắt đầu thu hoạch lợi lộc.
(Nguồn sưu tầm)